Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 25.11.2020

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

Hannahuuhaa (y: 2991825-3)
Kurkelantie 218
25460 KISKO
hannahuuhaa47@gmail.com

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite,
postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
asioidessa käytetty kieli.
Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja
alv-tunnus.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen
toimitukseen ja käsittelyyn , tilastollisiin tarkoituksiin sekä
markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai
oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018
alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se
on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien kuten kirjanpitoa ja
kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

– tarkistusoikeus
– oikaisuoikeus
– oikeus peruuttaa suostumus
– poisto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön kahden viikon sisällä, jolloin asiakastiedot poistuvat rekisteristämme.

Huuhaalandia
Kurkelantie 218
25460 Kisko

hannahuuhaa47@gmail.com